grön skog

Ett samarbete med Absorb

| Amanda Berglund

 

Min grundvision har sedan dag ett varit att jag vill ge tillbaka till den del av jorden som ger till mig. I Nordic Chill's fall är det just träd och jag funderade länge och gjorde research på vilken organisation som passar bäst in hos Ester.

Jag föll direkt för Absorb som, liksom Ester, är nystartat med ett grönt hjärta och en gedigen vetenskaplig grund. Dessa killar fokuserar på biologisk mångfald, vilket är bland det absolut viktigaste när det kommer till återplantering och re-wilding. Om man enbart planterar en sorts träd bistår inte det till en stark biodiversitet, vilket ofta är fallet med större skogsbolag idag. Via Absorb kan man plantera hur många träd som helst med 100% spårbarhet.

När vi kommit upp i 500 sålda masker hos Ester, kontaktar vi Absorb som i sin tur skriver kontrakt med markägaren så att klimatnyttan vi finansierar inte kan säljas igen. Alltså är det Absorb och vi som kund som äger klimatnyttan. Exempel på träd som planteras är asp, björk och gran och det sker främst i Sverige och i Lettland just nu.

Så här säger de på sin hemsida: "Trädslag som planteras beror helt på de lokala förhållandena och vad som är bäst för både klimatnytta och biologisk mångfald. Där ståndortsförhållanden tillåter ska alltid minst två trädslag planteras. Om förutsättningarna möjliggör tre trädslag bör planteringen ske med tre trädslag."

Absorb står för transparens och ren klimatnytta och Ester är stolta att bistå. Läs mer hos Absorbs hemsida.

Taggar: absorb, björk